[1]
S. Kumar, “Disability Discourse in Hindi Literature: A Review of Jeevan Sangram ke Yoddha: Divyang Patron ki Prasiddh Kahaniyan, edited and collected by Sandhya Kumari”, InJCDS, vol. 2, no. 1, pp. 72–76, Aug. 2022.